Członkiem Stowarzyszenia Obywatele Środka może być każdy, kto ma obywatelstwo polskie, ukończył 18 lat, korzysta w pełni z praw publicznych, akceptuje cele stowarzyszenia i jego formy działania oraz zasady określone w Statucie Stowarzyszenia Obywatele Środka.


Jeśli chcesz zostać członkiem Stowarzyszenia Obywatele Środka, zrób cztery proste kroki:


1. 
Zapoznaj się ze statutem Stowarzyszenia Obywatele Środka.

2.  Pobierz zamieszczoną poniżej deklarację członkostwa i wydrukuj ją. W przypadku braku dyspozycji drukarki lub problemu pobrania formularza, podaj nam swój adres zamieszkania na który prześlemy deklarację do wypełnienia.

3.  Wypełnij w deklaracji członkostwa punkt 1 (dane osobowe kandydata) oraz punkt 2 (wniosek i oświadczenia kandydata).

4.  Wypełnioną deklarację członkostwa wraz ze zdjęciem złóż osobiście w zarządzie Stowarzyszenia lub prześlij listem poleconym na jego adres:

 


Stowarzyszenie Obywatele Środka

ul. Pierwszej Brygady 35, pokój 411

73-110 Stargard


DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

 

Zgodnie z uchwałą nr 1/2017 walnego zgromadzenia członków Stowarzyszenia Obywatele Środka z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej, miesięczna składka członkowska wynosi 4 zł. W przypadku gdy członkami Stowarzyszenia są małżonkowie, każde z nich opłaca składkę w wysokości 2 zł miesięcznie.